Banner

----- Original Message -----
From: <Gdeschiffart@XXXX>
To: <e.heerema@XXXXXX>
Sent: Tuesday, July 01, 2003 10:31 PM
Subject: Heerema's in Tzum


Hallo,
Als voormalig overbuurman van de boerderij Nieuw Herema in Tzum zat ik net met belangstelling de stambomen van de familie te bekijken. In de tijd dat ik in Tzum woonde (tot mijn achttiende) was ik erg geinteresseerd in de geschiedenis van het dorp. Ik heb de informatie die ik toen verzameld heb er even bij gepakt. Het kan zijn dat ik je daarmee niets nieuws vertel en dat je dit zelf ook allang hebt ontdekt, maar goed; beter dubbele informatie dan geen informatie. De meeste informatie die ik heb komt uit het boek "De geschiedenis gaat van dorp tot dorp" geschreven door dhr. Wumkes (dacht ik; ik heb het zelf
niet) in het begin van de jaren vijftig.

De eerste bekende Herema in Tzum was Johan Hedrum of Herema die woonde op "Hedrum Therpe" (de plek die jou aangewezen toen je in Tzum was; maar dan niet aan het water, maar meer naar achteren. Als je goed kijkt zie je nog een verhoging in het landschap). Hij woonde daar aan het eind van de 14e eeuw.
Zijn zoon Gerrolt veroverde in 1437 met de Tzummers de Grovestins bij Engelum. Met Douwe Sjaerdema (uit Franeker) kreeg deze Gerolt Herema ruzie over het rechterschap in Franekeradeel (het voert nu even te ver om dat uit te leggen). In 1496 escaleerde de ruzie. Jarich Hottinga en Hessel Martena (vrienden van Douwe zullen we maar zeggen) brandden het huis van Gerolt Herema (oud - of groot Herema) af en bezetten dat van wijlen Teake Herema (Nieuw Herema; op de plek van de boerderij).
Er waren dus twee Herema states in Tzum. Wie Teake dan precies was is ook niet bekend. Van Oud Herema was Caecilia van Humalda een van de laatste adelijke bezitsters. In 1731 werd het door Suffridius Westerhuis (uit Franeker) gekocht. Hij kocht later ook Nieuw Herema. Nadat zijn vrouw Titia Bogarde stierf werd het geschonken aan de diaconie van de Hervormde Kerk te Franeker. Al vrij snel daarna werden de beide states afgebroken. Zoals bijna alle stinsen en states in, die tijd overigens. Op de plek van Nieuw Herema werd toen de monumentale kop hals romp boerderij gebouwd. Men zegt met de stenen van de state. Een boerderij leverde voor de kerk meer op. Rondom de boerderij is overigens nog duidelijk de "slotgracht" te onderkennen. Momenteel kun je er kamperen. Verder wordt in 1538 nog als pastoor van Tzum genoemd: Taeko van Herema.
Misschien heb je er wat aan.

Met vriendelijke groeten,

Gerrit de Schiffart.